NVIDIA przyspiesza poszukiwania ropy i gazu


Firma ffA, dostawca oprogramowania i usług służących do trójwymiarowej analizy danych sejsmicznych, przedstawiła najnowszą wersję swojego produktu SVI Pro, pierwszej komercyjnej aplikacji wykorzystującej procesory graficzne (GPU) do trójwymiarowej analizy sejsmicznej. Współpracując z firmą NVIDIA, ffA przystosowała swój program SVI Pro 2009 tak, by mógł on wykorzystać masowo równoległą architekturę procesorów graficznych NVIDIA Tesla.

We współczesnym przemyśle naftowym trójwymiarowe dane sejsmiczne są głównym źródłem informacji podpowierzchniowych, koniecznych przy produkcji i odkrywaniu nowych zasobów węglowodorów. Tradycyjne metody obróbki danych sejsmicznych są pracochłonne, trwają długo i wykorzystują jedynie część informacji zawartych w trójwymiarowym obrazie sejsmicznym. Jak podaje producent, dzięki oprogramowaniu stworzonemu do analizy sejsmicznej firmy ffA pomiary mają się stać szybsze i dokładniejsze.

Andy Keane, dyrektor generalny działu TESLA w firmie NVIDIA, dodaje: „Obliczenia na GPU zmieniają sposób, w jaki geologowie pracują i analizują trójwymiarowe dane sejsmiczne. Wzrost wydajności oraz funkcje udostępniane przez tę technologię pozwalają na zwiększenie precyzji analizy, zwiększając w ten sposób wartość analizy sejsmicznej dla wszystkich ich interpretatorów. Dzięki swojej wizji i innowacyjności, ffA przewodzi w procesie pełnego wykorzystania potencjału GPU przy rewolucjonizowaniu poszukiwań węglowodorów”.

NVIDIA przyspiesza poszukiwania ropy i gazu

Komentarze nie są dozwolone.