Bank BNP Paribas rozlicza opcje na… kartach graficznych


Bank BNP Paribas ogłosił w ubiegłym tygodniu oparcie centrów informatycznych na nowatorskim rozwiązaniu – architekturze obliczeniowej opierającej się na… procesorach graficznych.

Nowy sprzęt Paribas to dwa serwery NVIDIA Tesla S1070
Nowy sprzęt Paribas to dwa serwery NVIDIA Tesla S1070

Wprowadzenie tej architektury ma znacząco usprawnić i przyspieszyć obliczenia związane z kluczowymi symulacjami finansowymi; dodatkowo pozwoli  zmniejszać zużycie energii elektrycznej. Potężna porcja obliczeń rzędu jednego TeraFlopa (czyli biliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) dokonywanych przez aplikację zarządzającą udziałami i opcjami – Global Equities and Commodity Derivatives (GECD) została powierzona platformie opartej na GPU. Pozwoliło to na przyrost mocy obliczeniowej o 100 operacji w przeliczeniu na 1 Watt pobranego prądu. Nowy sprzęt Paribas to dwa serwery NVIDIA Tesla S1070 pobierające 2kW o wydajności porównywalnej do  klastra zbudowanego z ponad 500 tradycyjnych procesorów, z których każdy pobierałby 25 kW.

Takie przeorganizowanie struktury IT przyniosło ogromne korzyści:

  • Oszczędność poboru mocy aż do 190 %
  • Skrócenie średniego czasu odpowiedzi aż do 15%
  • Lepsza prognostyka szacunku cen operacji bankowych
  • Znaczące obniżenie całkowitych kosztów operacyjnych
  • Istotne obniżenie wpływu na środowisko naturalne.

Komentarze nie są dozwolone.